[NEUTRONY]

NEUTRONY - niezależne i nieregularne pismo komputerowe Ośrodka Atomistyki w Świerku


Nr 15 (75) / 2000
10 listopada 2000

W numerze:
  • Więcej o nagrodzie dla prof. Moszyńskiego
  • Więcej szczegółów o działalności CIA w Polsce
  • Prof. Czachor minął półmetek ex equo z dyr. Milczarkiem
  • O piątej wielkiej reformie (w AWS)
  • O niesportowym sporcie
  • Z atomem do łóżka

Jeszcze o Oscarze w atomistyce

Dotarły do nas nieco obszerniejsze informacje o nagrodzie przyznanej prof. Markowi Moszyńskiemu. Nagroda została rzeczywiście przyznana za wybitny wkład w nowoczesną detekcję scyntylacyjną i jej zastosowania w fizyce doświadczalnej, medycynie i innych dziedzinach. Natomiast warto podkreślić, że nagrodę przyznało Nuclear and Plasma Sciences Society, jedno z 37 stowarzyszeń wchodzących w skład Institute of Electrical and Electronics Engineers, czyli prestiżowego i miarodajnego stowarzyszenia amerykańskiego, które ma oddziały na wszystkich kontynentach. Nagroda jest przyznawana corocznie jednemu przedstawicielowi szerokiego wachlarza dyscyplin objętych działalnością IEEE-NPSS, to znaczy zastosowanie technik komputerowych w badaniach jądrowych i fizyce plazmy, badanie efektów radiacyjnych, badania plazmy i ich zastosowania, fizyka i technologia akceleratorów cząstek, detektory i aparatura pomiarowa, medycyna nuklearna i obrazowanie komputerowe, technologia syntezy termojądrowej i sterowanie systemami zasilającymi w technikach jądrowych. Nagroda została wręczona podczas IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference w Lyonie we Francji. Tym samym ok. 1000 osób z całego świata mogło się dowiedzieć, że Polska jest nie tylko producentem "Wyborowej" i dostarczycielką taniej siły czarnoroboczej.

Krzysztof Andrzejewski


Szanowni Koledzy!

Nawiązuję do notatki zawartej w Nr 14 NEUTRONÓW, informującej o wywiadzie dr Roberta Ebela dla tygodnika 'WPROST", w którym uzasadnia potrzebę brania już obecnie pod uwagę rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Chcę przypomnieć, że dr Ebel wygłosił, na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, jeden z referatów na międzynarodowym seminarium "Energetyka Jądrowa dla Polski" odbytym w marcu ubiegłego roku w Warszawie. Był też jednym z pięciu uczestników dyskusji panelowej podsumowującej jego wyniki. W dyskusji tej powiedział, między innymi:

"Jest oczywiste, że nie ma żadnej gwarancji, iż dzisiejsze niskie ceny ropy naftowej nadal pozostaną niskie. W kategoriach realnych dzisiejsze ceny są chyba najniższe w ciągu ostatnich 25 lat. Jednak nie można liczyć na to, że ceny te jeszcze przez dłuższy czas pozostaną niskie. Pamiętajcie, że ropa naftowa i gaz ziemny to surowce, których zasoby ulęgają wyczerpywaniu. Od producenta do konsumenta przechodzi obecnie ponad 75 milionów baryłek ropy dziennie. Do roku 2010 liczba ta przypuszczalnie wzrośnie do 90 -95 milionów baryłek. Czy uda się nam nadal znajdować tyle ropy? Zastąpienie ropy produkowanej obecnie będzie trudne i będzie oznaczało wzrost cen. A zatem, zastanawiając się nad tym, na czym oprzeć zdolność wytwarzania energii elektrycznej w nadchodzących latach, konieczne jest rozważenie kwestii uzależnienia od ropy naftowej i gazu ziemnego, oraz sprawy cen, jakie te paliwa mogą osiągnąć do roku 2020. Zarazem trzeba się zastanowić, jak będzie wyglądać cena waszej energii elektrycznej. Czy będzie fluktuować tak, jak mogą fluktuować ceny ropy naftowej i gazu ziemnego? Przypuszczalnie nie. Zatem sadzę, że z punktu widzenia waszego bezpieczeństwa narodowego musicie myśleć w kategoriach bezpieczeństwa dostaw i niezawodności cen." (SPEKTRUM, Biuletyn Informacyjny SEP, Wydanie Specjalne - czerwiec 1999 r. str.11).

Wydarzenia na światowym rynku ropy i gazu, jakie zaszły w ciągu ostatnich niespełna dwu lat ogromnie zwiększyły trafność powyższych rad.

Z serdecznymi pozdrowieniami.
Tadeusz Wójcik


Radiografia neutronowa i gamma (RNG) przy reaktorze jądrowym MARIA - nareszcie minęliśmy półmetek

Na naszym spotkaniu z przedstawicielami Dozoru Jądrowego 6 lipca 2000r. w Świerku ustalono, że względy bezpieczeństwa radiologicznego i mechanicznego wymagają zmiany przyjętej wcześniej kolejności montażu poszczególnych elementów stanowiska RNG w kanale H8, po rozładowaniu reaktora z paliwa jądrowego, na kolejność następującą: najpierw instalacja dysku osłonowego D5 i zamknięcie kanału H8, a następnie montaż kolimatora wewnętrznego i kolimatora pośredniego. Spowodowało to konieczność przerobienia wielu elementów stanowiska RNG i narzędzi montażu, aneksowania szeregu dokumentów opisujących procedury montażu i demontażu, oraz instrukcji dozymetrycznych montażu, oraz wykonania szeregu badań podzespołów na stanowisku modelowym. Ostatecznie prace te doprowadziły do zaakceptowania przez Dozór Jądrowy, pismem Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego z dn. 19. 09. 2000, montażu kolimatora wewnętrznego i nowego dysku osłonnego D5 w kanale H8 reaktora jądrowego MARIA.

Montaż, po wyłączeniu i rozładowaniu reaktora z paliwa jądrowego, wykonano w dniach 28 wrzesień - 4 październik 2000, podczas zaplanowanej przerwy w pracy reaktora, pod kierunkiem inż. Józefa Hirnle. Badania radiologiczne przeprowadzone po włączeniu reaktora wykazały, że nowy system osłon spełnia wymagania bezpieczeństwa. W trzeciej dekadzie listopada b.r. planowane jest wstępne testowanie, z udziałem naszego węgierskiego eksperta dra M. Balasko, charakterystyk strumieni neutronów i promieni gamma, wyprowadzonych z kanału H8 reaktora przy pomocy opisanego wyżej systemu kolimatorów i osłon.

Osiągnięty na obecną chwilę sukces tej części realizacji ma zasadnicze znaczenie dla całego projektu budowy Stanowiska. Dalsza praca będzie prowadzona na zewnątrz reaktora, co uniezależnia ją od tego, czy reaktor pracuje czy nie. Mimo niemałej złożoności dalszych działań - budowa kolimatora zewnętrznego, budowa mobilnego statywu badanych obiektów o zdalnej regulacji położenia, budowa systemu osłon dla konwersji promieniowania i układu optyki wysokiej czułości dla zbierania danych, opracowanie programów komputerowych do przetwarzania danych, budowa mobilnych osłon zewnętrznych dla całego stanowiska - ta część projektu jest koncepcyjnie prostsza, a wyniki są przewidywalne. Oczekujemy, że prace nad skompletowaniem wszystkich podzespołów Stanowiska RNG będą zakończone w pierwszej połowie roku 2001.

Wtedy metal stanie się dla nas przeźroczysty.

Andrzej Czachor, Jacek Milczarek


Oskarżenia i kalumnie czyli piąta reforma

Jedynie słuszna formacja polityczna, którą dla uproszczenia będziemy nazywać Akcją, przez prawie trzy lata działała wspólnie i w porozumieniu z formacją inną, trochę mniej słuszną i trochę mniej liczną, ale też o właściwych korzeniach, Niestety już od jakiegoś czasu samotnie dzierży władzę, bo nie wiadomo dlaczego koalicja się rozpadła, mimo że ma na swym koncie ogromny sukces, jakim jest sprawne przeprowadzenie czterech wielkich i niesłychanie dobrze zaplanowanych reform. Ostatnio jednak większość wyborców odwróciła się od Akcji dając temu wyraz w wyborach prezydenckich, ale Polacy zawsze byli i wciąż są narodem malkontentów i nie rozumieją, jakim szczęściem dla nich są reformy, których nie chcieli w obawie przed kompromitacją przeprowadzić postkomuniści. W demokratycznym państwie mądrzy i dalekowzroczni politycy znosić muszą niestety fanaberie nieuświadomionego elektoratu, toteż nasi wspaniali reformatorzy przystąpili do piątej, najważniejszej reformy i zamierzają zreformować samych siebie. Choć wielu wiecznie niezadowolonych wyborców ma im za złe, że z tą akurat reformą czekali aż trzy lata, ale my uważamy, że lepiej późno niż wcale, i życzymy im powodzenia w tym zbożnym dziele. A sprawa nie będzie łatwa. Za dawnych niedobrych czasów mówiło się o niektórych działaczach partyjnych, że są przyspawani do swoich stołków, ale co zrobić z działaczem przyspawanym aż do trzech. Odspawanie go to zadanie na miarę Herkulesa, ale niestety Herkulesów jakoś nie widać wśród tych, co chcieliby się pozbyć geniusza, który wydobył ich w pamiętnym roku 1997 z politycznego niebytu. Poza tym łatwo sobie wyobrazić, że w procesie tego odspawania od stołków odspawający mogą znów zapaść w polityczny niebyt, a co gorsze stracić intratne posady w rządzie i w rozmaitych zarządach, w radach nadzorczych, w kasach chorych i tam wszędzie, gdzie robi się obecnie w Polsce prawdziwe pieniądze. Cały kraj z zapartym więc tchem obserwuje heroiczne wysiłki naszych wspaniałych polityków obozu narodowościowo-niepodległościowo-solidarnościowego. Piękna nazwa obozu, a określające go przymiotniki są tak długie, że tylko wytrawny mówca jest w stanie wymówić je bez zająknienia, trójstołkowiec do nich należy i pewnie dlatego powtarza je przy każdej okazji.

JAM
10-11-2000

PS: Wspaniała wiadomość ukazała się w ŻYCIU jakiś czas temu. Otóż wybitny działacz Akcji prześladowany przez Uniwersytet Warszawski, media i sądy pod perfidnym pretekstem plagiatu pracy magisterskiej, ma już magisterium. Uzyskał je na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego za pracę na temat działalności Kościoła i jego współpracy z opozycją w latach siedemdziesiątych. W gazecie mogliśmy też obejrzeć zdjęcie przyjaciół magistranta świętujących tę okazję w Zachęcie przy kawie i winie. Serdecznie gratulujemy działaczowi prześladowanemu najpierw przez komunistów, a później przez postmodernistów i innych masonów. Wszystko, co złe, dobrze się jednak kończy, a magisterium uzyskane na tej właśnie uczelni będzie liczyć się w dalszej karierze tego wybitnego działacza. Życzymy mu też, aby po następnych wyborach parlamentarnych nie był zmuszony działać w opozycji, kto wie, czy nie pozaparlamentarnej.


W zdrowym ciele zdrowy duch

To stare przysłowie należałoby chyba odwrócić, by zobrazować sytuację panującą w drużynie 1 FCK Kaiserslautern. Już nieraz pisałem o tej drużynie, której udało się zostać mistrzem Bundesligi w pierwszym sezonie po awansie z drugiej ligi. Trenerem był wtedy Otto Rehagel, który na początku tego sezonu podał się do dymisji, po tym jak jego drużyna przegrała wszystkie mecze, nawet te u siebie. Nowym trenerem jest teraz dawny wieloletni gracz 1 FCK Andreas Breheme. "Czerwone diabły" odniosły po objęciu przez niego funkcji trenera cztery zwycięstwa pod rząd. Od razu mieszkańcy Kaiserslautern mają lepszy humor, gdy ich drużyna lepiej gra.

Kibice Bayer Leverkusen mają mniej powodów do dobrego humoru, ich trener, Christoph Daum uciekł za granicę (podobno jest aktualnie na Florydzie) po tym, jak okazało się, że brał narkotyki i miał kontakty z dealerami narkotykowymi, z których już kilku zostało aresztowanych. On sam poddał się już wcześniej w tajemnicy analizie włosów, ponieważ był pewien, że dzięki niej udowodni swoją niewinność. Przed paroma tygodniami Uli Hoenes, menedżer Bayern Muenchen oskarżył go bowiem o to, że bierze narkotyki i że ma kontakty z prostytutkami. Jak teraz wyszło na jaw, prywatna analiza wypadła pozytywnie dla Dauma i dlatego poddał się tej oficjalnej, która jednak nie wypadła już tak dla niego dobrze. Zawartość kokainy w jego włosach przekroczyła dopuszczalna dawkę 60-krotnie. Holenderski instytut, któremu Daum dał zlecenie zbadania swoich włosów, nie zaliczał się jednak do tych, które przeprowadzają rzetelne analizy. Daum nadal jednak upiera się, że jest niewinny, mimo że przeciw niemu prowadzone są przez prokuraturę już dwa śledztwa. Uli Hoenes miał rację, że w ostatniej chwili pociągnął za hamulec bezpieczeństwa i nie dopuścił do tego, że Christoph Daum zostałby trenerem reprezentacji Niemiec. Sprawa Dauma jest chyba największym skandalem w historii niemieckiej piłki nożnej, a może nawet całego sportu niemieckiego.

Przed paroma dniami odbył się ostatni wyścig Formuły Pierwszej w Malezji, który zgodnie z oczekiwaniami wygrał niemiecki kierowca Michael Schumacher. Znam takich, którzy do ostatniej chwili stawiali na Häkkinena, ale chyba tylko ze względu na jego imię (Mika). Schumacher już wcześniej, a mianowicie podczas wyścigu w Japonii na torze w Suzuka, zapewnił sobie po raz trzeci mistrzostwo świata jako aktualnie najlepszy kierowca świata. Jeśli chodzi o liczbę zwycięstw pobił nawet legendarnego Ayrtona Sennę, do Alana Prosta brakuje mu już tylko kilka zwycięstw, które z pewnością odniesie w nowym sezonie 2001. Ferrari, na którym jeździ Schumacher razem z Rubelsem Bariccello, zostało poza tym mistrzem świata konstruktorów, ale to już dzięki obu kierowcom, kolega klubowy Schumachera zajął bowiem czwarte miejsce. Niemcy stanowią potęgę w Formule Pierwszej, obok braci Schumacherów (Michael i Ralf) jeździ jeszcze dwóch Niemców. Nikt z nich poza Michaelem nie odnosi jednak tak spektakularnych zwycięstw.

Marek Mika

Od Redakcji:

Z przyjemnością chcemy dodać do tego, co napisał o FC Kaiserslautern nasz korespondent, jednym z najlepszych piłkarzy jest Tomasz Kłos, który także gra na obronie w reprezentacji Polski. Z przykrością stwierdzamy jednak, że najlepsi nasi zawodnicy na ogół nie grywają w polskich drużynach i zapewnie dlatego wszystkie nasze zespoły odpadły z gry o wszystkie puchary europejskie.


Atom do poduszki

Czytelnikom NEUTRONÓW chciałem polecić lekturę dwóch książek.

Andrzej Łukasik: "Atom - od greckiej filozofii przyrody do nauki współczesnej", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000. Jest to przedstawienie rozwoju koncepcji atomu, bardziej jako kategorii filozoficznej niż pojęcia czysto fizycznego. Autor uzmysławia nam konsekwencje odkryć przyrodniczych, takich jak odkrycie neutronu, dla zmiany paradygmatu myślenia o świecie.

Przemysław Mastalerz: "Ekologiczne kłamstwa ekowojowników - rzecz o szkodliwości kłamliwej propagandy ekologicznej", Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 2000. Bardzo mi się podoba to, że Autor nie nazywa oszołomów ekologicznych ekologami a ekowojownikami. Namawiam do używania tego określenia lub terminu 'ekologista' autorstwa red. Jerzego Giedroyca, o czym na naszych łamach pisał prof. Z. P. Zagórski.

MAR


Anons

Na prośbę naszej Czytelniczki, Ani Nowik, informujemy, że w Bibliotece IPJ ma ona wzór wniosku o przyznanie świadczenia ze środków niemieckiej fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" z tytułu pracy niewolniczej i przymusowej, wraz z instrukcją wypełniania.


REDAKCJA:
Krzysztof Andrzejewski: e02ka@cyf.gov.pl
Janusz Mika: mika@waw.pdi.net
Marek A. Rabiński: rabinski@ipj.gov.pl

Nowych Czytelników, którzy chcą regularnie otrzymywać NEUTRONY, prosimy o przesłanie adresu swojej poczty elektronicznej któremukolwiek z członków Redakcji. W identyczny sposób prosimy dostarczać materiały do publikacji.

Numery NEUTRONÓW są dostępne pod adresem: http://india.ipj.gov.pl/neutrony