[NEUTRONY]

NEUTRONY – niezależne i nieregularne pismo komputerowe Ośrodka Atomistyki w Świerku


Nr 10 (140) / 2006
25 września 2006

Od Redakcji

W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami wydarzeń, na które czekaliśmy od dawna. Mamy nadzieję, że tej lawinowej reakcji łańcuchowej nic i nikt już nie zatrzyma.

Jesteśmy też niezwykle podniesieni perspektywą, że już na dziesiątą rocznicę pojawienia się pierwszych NEUTRONÓW (21 kwietnia 2007) można się spodziewać nie tylko odbicia polskiej atomistyki od dna ale nawet wylania pierwszego betonu pod fundamenty. Jeśli nawet nie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, to przynajmniej kuźni jej przyszłych kadr.


Wizyta przedstawicieli firm energetycznych USA i RPA

W dniach 11–12.09.2006 przebywała w Polsce delegacja przedstawicieli firm Crowley Group, Crowley Infrastructure Development Group, Westinghouse, Thorium Power z USA oraz PBMR Company z Republiki Południowej Afryki. Celem wizyty było przeanalizowanie możliwości wdrożenia technologii jądrowych w naszym kraju. Wśród gości był George D. Crowley, Jr – prezes i CEO The Crowley Group – amerykański przedsiębiorca z dwudziestoma trzema latami doświadczenia w rozwijaniu nowych przedsięwzięć, w tym w ramach telekomunikacyjnych technologii bezprzewodowych. Jego udziałem jest finansowanie międzynarodowych przedsięwzięć na kwotę ponad 4.5 miliarda dolarów.

Gości interesowały trzy dziedziny:

 • możliwość budowy elektrowni jądrowej AP1000 w Polsce,
 • możliwość wykorzystania energii jądrowej wytwarzanej w wysokotemperaturowym reaktorze chłodzonym helem do zgazowywania węgla, przerobu węgla na paliwo płynne i produkcji wodoru,
 • możliwość wdrożenia w Polsce na skalę laboratoryjną produkcji paliwa jądrowego z toru.

Delegacja spotkała się z kierownictwem i pracownikami w Instytucie Energii Atomowej w Świerku, z uczestnikami Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych w Katowicach na spotkaniu zorganizowanym przez IEA wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa, oraz z polskimi politykami w Warszawie.

W dniu 11.09.2006 delegacja gościła w Instytucie Energii Atomowej w Świerku. Uczestnicy zapoznali się z organizacją i tematyką badawczą Instytutu, z jego programem w zakresie energetyki jądrowej oraz zwiedzili reaktor MARIA.

W ramach wizyty odbyło się seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele polskich instytucji zainteresowanych rozwojem energetyki jądrowej: Ministerstwa Gospodarki, Państwowej Agencji Atomistyki, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, BOT – Górnictwo i Energetyka, IPJ, IChTJ i OBRI–Polatom. Program seminarium obejmował następujące tematy:

 • Elektrownia jądrowa z reaktorem III-ej generacji AP1000 – prezentacja przedstawiciela firmy Westinghouse – Bernda Doehnerta
 • Prace nad dopasowaniem projektu elektrowni AP1000 do wymagań i warunków europejskich – prezentacja Gianfranco Saiu – przedstawiciela ANSALDO/Westinghouse’a.
 • Tor w cyklu paliwowym reaktora – prezentacja przedstawiciela firmy Thorium Power – Setha Grae
 • Wysokotemperaturowy Reaktor Chłodzony Helem (Pebble Bed Modular Reaktor) – prezentacja przedstawiciela konsorcjum PBMR z Republiki Południowej Afryki – Gerta Hendrika Claassena.

Po południu przeprowadzono rozmowy z udziałem przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP oraz Prezesa PAA prof. Niewodniczańskiego. Tematem rozmów były programy wspólnych prac badawczych prowadzonych z udziałem Instytutu Energii Atomowej.

W dniu 12.09.2006 przedstawiciele firm odwiedzili Główny Instytut Górnictwa, gdzie odbyło się spotkanie z członkami Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych. Goście przedstawili możliwości wykorzystania wysokotemperaturowego reaktora chłodzonego helem – PBMR – do zgazowania węgla oraz wytwarzania wodoru.

W wyniku wizyty powstały dokumenty z programem wspólnych prac prowadzonych we współpracy Instytutu Energii Atomowej z firmami Crowley Infrastructure Development Group, Westinghouse, Thorium Power i PBMR Company. W dokumentach przewidziano znaczny udział w finansowaniu prac prowadzonych w Instytucie Energii Atomowej przez organizacje USA. Odpowiednie wnioski zostały w dniu 20 września 2006 r. złożone w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach propozycji do Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka 2007–2013”.

Tak więc mamy do czynienia ze wstępnymi działaniami dużych firm, zmierzającymi do rozwoju energetycznych technologii jądrowych w Polsce. Wypada więc tylko mieć nadzieję, byśmy rysującej się przed nami szansy, zgodnie z wielowiekową tradycją, nie zmarnowali.


Wyłonienie kandydata na dyrektora Instytutu Problemów Jądrowych

19 września 2006 r. (we wtorek) Komisja Konkursowa zapoznała się z opracowaną i przedstawioną przez doc. dr hab. Grzegorza Wrochnę koncepcją kierowania jednostką. Na podstawie oceny tego programu Komisja zdecydowała o przedstawieniu Ministrowi Gospodarki w/w kandydata na funkcję Dyrektora Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Otwocku-Świerku.

Rozmowę z doc. Wrochną przedstawiliśmy w przedostatnim numerze NEUTRONÓW – 8 (138) / 2006.


Powołanie „Centrum Atomistyki”

20 września 2006 r. (w środę) dyrektorzy IChTJ, IEA, IFPiLM, IPJ i OBRI podpisali w Warszawie umowę o powołaniu do życia Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Centrum Atomistyki”. Umowę podpisali:

 • doc. dr inż. Lech Waliś – dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej
 • dr hab. Krzysztof Wieteska, prof. IEA – dyrektor Instytutu Energii Atomowej
 • dr Zygmunt Składanowski – dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 • doc. dr hab. Grzegorz Wrochna – p.o. dyrektora Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana
 • dr Krzysztof Małetka – p.o. dyrektora Ośrodka Badawczo Rozwojowego Izotopów (Polatom OBRI).

W preambule umowy napisano między innymi: Mając na uwadze zainteresowanie Stron nawiązaniem długofalowej współpracy mającej na celu rozwój i promocję polskiego sektora atomistyki (...) Strony powołują niniejsze Konsorcjum dla wspólnej realizacji jego celów co przyniesie wzajemne i wymierne korzyści.

Konsorcjum ma stanowić platformę długofalowej współpracy dla rozwoju i promocji polskiej atomistyki. Obszar zainteresowań badawczych Konsorcjum obejmie fizykę cząstek elementarnych, fizykę jądrową, fizykę fuzji jądrowej i fizykę plazmy, chemię jądrową i radiacyjną, zastosowania materiałowe, medyczne i w radiobiologii, aparaturę badawczą i diagnostyczną, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, a w szczególności energetykę jądrową. Zjednoczenie sił badawczych Instytutów i ich komplementarnych potencjałów naukowych ma na celu wyjście naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na nowe technologie i produkty oraz potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa wobec aktualnych zagrożeń, w tym zagrożeń terrorystycznych. Celem konsorcjum jest też wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, szczególnie w zakresie energetyki jądrowej i szeroko pojętego bezpieczeństwa energetycznego.

W ramach Umowy prowadzone będą badania nad opracowaniem technologii i produktów oraz inżynierii finansowej związanej z ich wdrożeniem, by takie wdrożenie na rynku docelowym stworzyło realną szansę wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności i wiedzy.

Celem Konsorcjum jest wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką poprzez opracowywanie, wdrażanie i konsolidację nowych technologii związanych z dziedzinami nauki uznanymi za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej i naukowo technicznej państwa a w szczególności dotyczących energetyki jądrowej a także szeroko pojętego bezpieczeństwa energetycznego.

Jednostką wiodącą Konsorcjum będzie Instytut Problemów Jądrowych.


Oskarżenia i kalumnie

Pan A publicznie nazwał pana B wielokrotnym przestępcą. Pan B poczuł się tym urażony i podał pana A do sądu. Ponieważ pan A nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swojej oceny pana B, sąd nakazał mu przeproszenie. Mówi się, że wszyscy są równi wobec prawa, ale w Polsce są równiejsi. Do tych ostatnich należy pan A, który nigdy nie przeprosił pana B, a sąd nawet nie próbował wyegzekwować swojego wyroku. Teraz pan A ma immunitet i przez najbliższe cztery lata żaden sąd nie może mu nic nakazać. W dużo gorszej sytuacji jest pewien bezdomny, który obraził majestat Rzeczypospolitej w osobie Prezydenta i którego ściga policja na polecenie prokuratury. Zastanawia tylko to, że to ściganie idzie dość niemrawo. Podejrzewamy, że funkcjonariusze policji nie przykładają się do tego zadania, nie zdając sobie sprawy, że ma ono wymiar państwowy.

W obronie pana A wystąpił też publicznie Minister Sprawiedliwości, który stwierdził, że każdy ma prawo do posiadania swoich własnych poglądów. Z tym się akurat zgadzamy, jeszcze nie ma u nas Ministerstwa Prawdy, które czytałoby w myślach obywateli. Minister zapomniał jednak dodać, iż prawo do publicznego wypowiadania swoich poglądów, obrażających lub zniesławiających inne osoby, mają tylko ci równiejsi. Aż strach pomyśleć, co by się z nami stało, gdybyśmy to my na łamach NEUTRONÓW przedstawili nasze poglądy na temat niektórych polityków, którzy nam miłościwie rządzą Polską. Skończyłoby się zapewne karą bezwzględnego pozbawienia wolności.

W tym wszystkim nie powinno być nic dziwnego. Ostatecznie już od zarania naszej cywilizacji ci, co mieli władzę, mieli też więcej praw, a sprawiedliwość była zwykle po ich stronie. Niestety, zarówno pan A jak i Minister Sprawiedliwości reprezentują ugrupowanie, którego nazwa brzmi: Prawo i Sprawiedliwość, a które doszło do władzy, bo wyborcy nazwę odczytali zbyt dosłownie. Nam przypomina to trochę sytuację z dawnych lat, kiedy to wmawiano ludziom, że żyją w kraju demokracji ludowej, mimo że ustrój był autorytarny, a władzę sprawował nie lud a wysocy funkcjonariusze partii przy udziale Służby Bezpieczeństwa.

W ostatnich dniach pojawił się ciekawy problem prawno-językowy. Otóż pewien bardzo wysoki urzędnik państwowy po okresie niezbyt harmonijnej współpracy ze swoim niżej stojącym w hierarchii urzędniczej kolegą doszedł do wniosku, że dalsza współpraca jest niemożliwa, i postanowił pozbawić go jego funkcji. Aby nadać swojej decyzji większą wagę, oskarżył go o warcholstwo. Gdy wyrzucony dowiedział się o decyzji swojego zwierzchnika, ocenił jego postępowanie jako chamstwo.

Jak wiemy, nasi politycy łatwo się obrażają i często szukają potwierdzenia swojej prawdziwej wartości w sądzie. Zastanawiamy się nad tym, co uczyniłby sąd, gdyby opisani przez nas panowie złożyli jednoczesny wniosek o ukaranie przeciwnika za obrazę urzędów, jakie sprawują lub sprawowali. Czy uznałby, że inwektywy są równej mocy, czy może któraś jest bardziej obraźliwa? Kim lepiej być, warchołem czy chamem? Nasza odpowiedź jest prosta: najlepiej trzymać się z daleka zarówno od warchołów jak i od chamów.

Parlamentarzyści z Samoobrony, aby znaleźć się na listach wyborczych musieli podpisać czeki in blanco, podobno na sumę 550 000 złotych, płatne na wypadek opuszczenia w czasie kadencji klubu parlamentarnego Samoobrony. Trwa spór, czy takie weksle są ważne w świetle prawa. Przewodniczący Samoobrony nie ma wątpliwości, że uciekinierzy z jego partii, którzy założyli klub parlamentarny o wdzięcznej nazwie: Ruch Ludowo-Narodowy, będą musieli płacić, natomiast Marszałek Sejmu uważa, że posłom do Sejmu nie wolno utrudniać wykonywania ich mandatu, a w szczególności swobody zrzeszania się w dowolnych klubach parlamentarnych. Nie jest wykluczone, że sprawa znajdzie się w sądzie. Gdyby doszło do rozprawy sądowej adwokatom posłów podsuwamy następującą linię obrony: W okresie kampanii wyborczej kandydaci na posłów Samoobrony, których osobiste kwalifikacje nie były zbyt wygórowane, znaleźli się w stanie silnego wzburzenia, co utrudniło lub wręcz uniemożliwiło im racjonalną ocenę sytuacji. Częściowemu wyłączeniu uległ także ich instynkt samozachowawczy. Tak bardzo chcieli się dostać do Sejmu, że podpisaliby cyrograf nawet z diabłem. Innymi słowy, znajdowali się w stanie tzw. pomroczności jasnej i nie mogą w pełni odpowiadać za swoje czyny. Mamy nadzieję, że taka linia obrony znalazłaby zrozumienie w oczach sądu.

JAM


REDAKCJA:
Krzysztof Andrzejewski
Marek A. Rabiński (http://www.ipj.gov.pl/pl/links/rabinski.htm)

Adres Redakcji – neutrony@nuclear.pl
Nowych Czytelników, którzy chcą regularnie otrzymywać NEUTRONY, prosimy o przesłanie na adres listy wysyłkowej neutrony.lista@nuclear.pl pustego e-maila z wypisanym w temacie "subscribe" (koniecznie małymi literami).

Numery NEUTRONÓW są dostępne pod adresem: http://neutrony.nuclear.pl/