**********************************************************************
*                                                                    *
*    #   #   ####   #   #   #####   ####     ###    #   #   #   #    *
*    ##  #   #      #   #     #     #   #   #   #   ##  #   #   #    *
*    # # #   ###    #   #     #     #   #   #   #   # # #    # #     *
*    #  ##   #      #   #     #     ####    #   #   #  ##     #      *
*    #   #   ####    ###      #     #   #    ###    #   #     #      *
*                                                                    *
*--------------------------------------------------------------------*
*       NEUTRONY - niezalezne i nieregularne pismo komputerowe       *
*                        Osrodka w Swierku                           *
*    Nr 15 (15) / 1997                            11 grudnia 1997    *
**********************************************************************

W NUMERZE:

- Propozycja utworzenia Zakladu Gospodarki Eksploatacyjno-Remontowej
- JAM: Gielda mebli porzadowych
- Wioslarze i sternicy
- Kardiolodzy i "Aktion Gluehwein" (w Niemczech)

**********************************************************************

PROPOZYCJA PRZEKSZTALCENIA SLUZBY EKSPLOATACYJNO-REMONTOWEJ
[dawnego Glownego Mechanika i Energetyka IBJ]
W SAMODZIELNY ZAKLAD

- Przyczynek do dyskusji o reorganizacji Osrodka Swierk -


WSTEP

Podstawowym zadaniem sluzby eksploatacyjno-remontowej jest
prowadzenie:
- obslugi ruchu ciaglego obiektow, urzadzen i sieci infrastruktury
  technicznej Osrodka w Swierku
- prowadzenie gospodarki konserwacyjno-remontowej w zakresie
  wynikajacym ze szczegolowo okreslonych przepisami i zasadami
  zadan.

Zadania realizowane sa w nastepujacych kierunkach dzialalnosci

1.OBSLUGA RUCHU CIAGLEGO

Prowadzenie obslugi technicznej obiektow i urzadzen ogolnoosrodkowych
jak: Stacja Glowna Elektryczna, Obiektowe Podstacje Transformatorowe,
Rozdzielnie Obiektowe - z wyjatkiem ORB, Centrala Telefoniczna, ujecia
wody (studnie) i Stacja Wodna, Kotlownia, Stacja Sprezarek Powietrza,
Przepompownia Sciekow Sanitarnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi,
Przepompownie Wod Deszczowo-Drenazowych, przyobiektowych zbiornikow
kontrolnych sciekow technologiczno-laboratoryjnych, obiektowych
Rozdzielni Ciepla.

2.KONSERWACJA, PRZEGLADY TECHNICZNE I REMONTY

a.Prowadzenie konserwacji, okresowych przegladow technicznych
  i remontow:
- obiektow i urzadzen wymienionych w pkt.1
- wszystkich sieci i ich wyposazenia oraz obiektow odwodnienia
  terenu

b.Prowadzenie konserwacji i okresowych przegladow technicznych -
  instalacji obiektowych: c.o., telefonicznych, sygnalizacji
  technologiczno-alarmowej, sprezonego powietrza; wiekszosci
  instalacji obiektowych wodociagowo-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Ponadto sluzba prowadzi obsluge zainteresowanych jednostek
organizacyjnych w zakresie wynikajacym z przepisow: Urzedu Dozoru
Technicznego; ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej, oraz
wykonuje w miare mozliwosci przerobowych uslugi z zakresu:
budownictwa, elektroenergetyki cieplnej, instalacji wodno-
kanalizacyjnej, sprezonego powietrza, lacznosci przewodowej
i mechaniki.

MERITUM

Prawidlowa gospodarka eksploatacyjno-remontowa wymaga stabilnych
uwarunkowan ekonomicznych, to jest
- dyscypliny gromadzenia i wykorzystania funduszu amortyzacyjnego
- rytmicznosci wplywu naleznosci za swiadczone uslugi
- terminowosci splat zobowiazan
- przeznaczenia uzyskiwanego zysku na cele usprawnienia prowadzonej
  dzialalnosci eksploatacyjno-remontowej.

Wszystkie te dzialania maja na celu zapewnienie finansowego
zabezpieczenia zasobow odtworzeniowych srodkow trwalych, oraz
zapewnienia planowej i rytmicznej dzialalnosci konserwacyjno-
remontowej sluzby eksploatacyjnej. Sluzby eksploatacyjno-remontowe
naleza do tych sluzb logistycznych, ktore prawidlowo powinny rozwijac
sie ewolucyjnie, wyprzedzajac rozwoj sfery produkcyjnej - w przypadku
Osrodka - zakladow naukowych i doswiadczalnych. Po prostu trzeba
w pierwszej kolejnosci stworzyc i utrzymac warunki egzystencji.

Od poczatku istnienia Osrodka, sluzby eksploatacyjno-remontowe
permanentnie pozostawaly w tyle za owczesnym burzliwym rozwojem
Osrodka. Wprawdzie w roku 1967 nastapila podstawowa poprawa sytuacji
sluzby w Swierku, na skutek oddania do uzytku obiektu Nr 28. Obiekt
ten zostal zaprojektowany i wykonany jako specjalistyczny sla sluzby
Glownego Mechanika i Energetyka, uwzgledniajacy tak poteznie
rozbudowana infrastrukture. W poczatku lat 70 nastapil rozwoj
ilosciowo jakosciowy sluzby (zatrudnienie wzroslo do ponad 230 osob).

W skutek oddania m.in. do uzytku obiektow reaktora "MARIA" - nastapila
rozbudowa Stacji Elektrycznej Glownej, Stacji Wodnej, Przepompowni
Sciekow i Kotlowni.

Ten rozwoj z przelomu lat 60/70 stymulowany przez najwyzsze owczesne
wladze Atomistyki w kraju, byl efemeryda w dotychczasowej dzialalnosci
Osrodka, i mimo to do chwili obecnej ma korzystne oddzialywanie -
pomimo tak zmarginalizowanej dzialalnosci tej sluzby prosperujacej
w ramach ZOiT. Ten korzystny rozwoj byl mozliwy wobec faktu
niezaleznosci - oczywiscie w ramach owcesnej organizacji IBJ i mimo ze
ograniczonych ale jednoznacznie ukierunkowanych srodkow finansowych.

Niestety od konca lat 70 nastepuje stopniowy zanik tej swoistej
niezaleznosci, a sluzba uwiklana zostaje w rozne organizacyjne
powiazania np. ze sluzbami: inwestycyjna, zaopatrzenia, transportu
itp, ktore to zaleznosci w istotny sposob zamazuja obraz ekonomicznej
sytuacji sluzby.

Brak jednoznacznego wplywu na ekonomiczne warunki funkcjonowania
sluzby powoduje, ze sluzba eksploatacyjna traktowana jest
przedmiotowo, a nie jako podmiot w tej swoistej asymetrii
ekonomicznej.

Juz w roku 1973 ekspert Instytutu Organizacji Przemyslu Maszynowego,
opiniujac analize potrzeb etatowych Sluzb eksploatacyjnych bylego IBJ,
sugerowal koniecznosc utworzenia wyodrebnionego w ramach IBJ Zakladu
Gospodarki Eksploatacyjno-Remontowej.

Majac na uwadze sytuacje ekonomiczna oraz lokalizacje Osrodka (jako
samodzielny obiekt przemyslowy), w chwili obecnej uwazam za sluszne
dokonanie takiej transformacji, poprzez podjecie nastepujacych
dzialan:

1.Tereny Osrodka, jego obiekty i infrastruktura techniczna powinny
  miec JEDNEGO wlasciciela.

2.Poprzez analize dotychczasowego (poczawszy od 1983r) wykorzystania
  srodkow finansowych przeznaczonych na sluzbe eksploatacyjna lub
  przez nia wypracowanych - dokonac rewindykacji tych srodkow scisle
  na cele funkcjonowania infrastruktury.

3.Wyodrebnic ze struktur ZOiT, sluzbe eksploatacyjno-remontowa
  (dawnego Glownego Mechanika i Energetyka) i utworzenie w ramach
  jednostki organizacyjnej bedacej wlascicielem terenu
  i infrastruktury Osrodka - samodzielnego Zakladu Gospodarki
  Eksploatacyjno-Remontowej Osrodka.

4.Biorac pod uwage scisle powiazania z terenem Osrodka: ORB, ZDUOP,
  Sluzby bezpieczenstwa jadrowego oraz sluzby eksploatacyjnej
  dzialajacej obecnie w ZOiT, 
možna jako alternatywe rozpatrywac
  mozliwosc utworzenia z tych jednostek typowej "inzynierskiej"
  jednostki bazowej dla ADMINISTROWANIA Osrodkiem.

Taka jednostka bazowa bedaca swego rodzaju federacja tych jednostek
powinna miec takie uwarunkowania pra
wno-finansowe aby jej
sfederalizowane jednostki nie obciazaly siŠ wzajemnie VAT. Dla
przykladu: MIESIECZNIE za uslugi sluzby eksploatacyjnej na rzecz ORB,
odprowadzany jest do budzetu, VAT srednio w wysokosci ok. 17,8 tys. zl
- moim zdaniem sluzba za swoim posrednictwem zwraca do budzetu czesc
kwoty przyznanej dla ORB na jego statutowa dzialanosc z budzetu
panstwa (sic!).

5.Z uwagi na znaczna roznice w wyposazeniu instalacyjnym obiektow,
  sluzba eksploatacyjna powinna rozliczac koszty eksploatacyjne wg
  obiektow tak dla jednostek sfederalizowanych (wewnetrznych) jak
  i zewnetrznych. W istotny sposob ulatwi to okreslenie warunkow
  ewentualnej dzierzawy lub najmu obiektow wzglednie pomieszczen.

6.W ramach dzialalnosci administracyjnej Osrodka, powinien byc
  powolany koordynator zagospodarowania Osrodka scisle
  wspolpracujacy ze sluzba eksploatacyja lub w ramach jej dzialajacy.

7.Nalezy poczynic energiczne starania w celu ostatecznego ustalenia
  i zalegalizowania praw do wlasnosci do terenow Osrodka.

                                                      Jerzy Wisniewski
                                              IPJ ZOiT dnia 17.09.97r.

**********************************************************************

OSKARZENIA I KALUMNIE

Dla tych pracownikow Swierka, ktorym rozpadaja sie krzesla i fotele
oraz nie domykaja biurka i szafy kupowane przed trzydziestoma laty,
mamy radosna wiadomosc. W PAA trwa wymiana starych mebli na nowe. Te
stare sa w tak dobrym stanie, ze warto zwrocic sie do Prezesa, aby je
podarowal Instytutom w Swierku.

Tu przychodzi nam do glowy mysl o ogolniejszym troche charakterze. Jak
wiemy z prasy i innych mediow, trwa w tej chwili faza wykonawcza
programu wyborczego nowej koalicji czyli odbieranie Polski
zawlaszczonej w 1993 roku przez postkomunistow. Wiaze sie to
oczywiscie z koniecznoscia przekazywania wszystkich mozliwych waznych
stanowisk ludziom o slusznych pogladach i rodowodach. Nie ma to jednak
nic wspolnego z podobna akcja przeprowadzona przed czterema laty przez
owczesna koalicje rzadzaca. Wtedy chodzilo o stanowiska, teraz
o przyszlosc Polski, bowiem, jak to przy kazdej okazji podkresla nasz
premier, stan naszego panstwa jest tak rozpaczliwy, ze wszelkie kroki,
nawet te najbardziej drastyczne, sa w pelni usprawiedliwione. Jest to
tym bardziej konieczne, ze wyborcy, nie zdajac sobie sprawy z powagi
sytuacji, powolali do parlamentu jedynie szczatkowa reprezentacje
partii, ktora w swoja nazwe wpisala zadanie odbudowy Polski. Teraz
wiec cala odpowiedzialnosc za przyszle losy naszego kraju jest
w rekach obecnej koalicji.

Nie ma watpliwosci, ze nowi ludzie przychodzacy do ministerstw,
urzedow centralnych i wojewodzkich nie zechca uzywac mebli i innych
urzadzen biurowych po swoich poprzednikach i wkrotce nastapi ich
wymiana. Czy wiec nie nalezaloby pomyslec o stworzeniu gieldy, na
ktorej instytuty naukowe, uniwersytety, szkoly, przedszkola i inne
instytucje, ktore uczestnicza w podziale pieniedzy z budzetu na
zasadzie ubogich krewnych, moglyby za darmo lub za niewielka oplata
zaopatrywac sie w resztki z panskiego stolu?

                                                                   JAM

-----------
OD REDAKCJI:

Sluszna czesc Redakcji odcina sie od nieslusznych pogladow JAMa,
a w szczegolnosci od traktowania naukowcow ze Swierka jak zbieraczy mebli
wystawianych na ulice przez mieszkancow miast niemieckich. Niemniej
faktem jest, ze jak doniosl jeden z tygodnikow, byly prezes TV,
a obecnie minister stanu, wymienil meble w swoim gabinecie na
snieznobiale.

**********************************************************************

WIOSLARZE I STERNICY

Wplynelo doniesienie z USA o panujacych tam stosunkach. Drukujemy je
ku pokrzepieniu serc, poniewaz czesto narzekamy na to, co sie u nas
dzieje, a przeciez w Polsce taka sytuacja, jak opisywana ponizej, nie
moglaby sie nigdy zdarzyc.

Jakis czas temu odbyl sie wyscig osemek wioslarskich USA i Japonii.
Oba zespoly dlugo i starannie trenowaly, aby osiagnac jak najlepsza
kondycje. W dniu zawodow oba zespoly daly z siebie wszystko. Na mecie
Japonczycy wyprzedzili Amerykanow o pietnascie minut.

Amerykanie poczuli sie oczywiscie srodze zawiedzeni. Morale spadlo.
Kierownictwo reprezentacji zdecydowalo, ze nalezy wyjasnic przyczyne
tak wielkiej przegranej i zatrudnilo firme konsultingowa, aby zbadala
problem i zaproponowala dzialania naprawcze.

Firma konsultingowa ustalila iz Japonczycy mieli w swej osadzie osmiu
wioslarzy i jednego sternika, natomiast Amerykanie jednego wioslarza
i osmiu sternikow. 

Po roku intensywnych badan i wydaniu kilku milionow dolarow firma
konsultingowa postawila diagnoze, ze w osadzie amerykanskiej zbyt
wielu ludzi sterowalo, a zbyt malo wioslowalo. Kiedy wiec zblizal sie
kolejny wyscig w nastepnym roku, gruntownie zmieniono sklad druzyny
amerykanskiej.

W nowej strukturze osada skladala sie z czterech menedzerow
sterujacych, trzech sternikow lokalnych, wioslarza i jednego
kontrolera wydajnosci, ktory mial czuwac nad motywowaniem wioslarza do
zwiekszonego wysilku.

Mimo tych zmian w kolejnym wyscigu Amerykanie przegrali o trzydziesci
minut!

Upokorzone kierownictwo klubu wyrzucilo wioslarza, natomiast
menedzerowie otrzymali premie za ustalenie przyczyn porazki.

Na podstawie e-mailu od Jacka Arkuszewskiego ze Szwajcarii -

                                                            Jan Mrufka

**********************************************************************

KORESPONDENCJA Z NIEMIEC

Nawiazujac do poprzedniej korespondencji spiesze doniesc Czytelnikom
NEUTRONOW, ze pilkarze 1.FCK Kaiserslautern odniesli oszalamiajace
zwyciestwo nad druzyna Bayern Muenchen i tym samym zagwarantowali
sobie mistrzostwo w rozgrywkach jesiennych. Prowadza obecnie siedmioma
punktami. Ciekawe, czy zarzad klubu uwiklany w afery korupcyjne
rowniez wyjdzie obronna reka w starciu z aparatem sprawiedliwosci.

Bedac ostatni raz w Polsce na jesieni tego roku sledzilem
z zainteresowaniem strajki anestezjologow. Ta niewatpliwie zle oplacana
grupa zawodowa wsrod lekarzy walczyla o podwyzke plac i poprawe
warunkow pracy. Jerzy Urban w "Nie" przedstawil ostatnio swoj punkt
widzenia na temat istoty tych strajkow. Nie chce tu polemizowac
z Urbanem. Byc moze faktycznie podlozem protestu anestezjologow byly
problemy, jakie "lekarze-usypiacze" maja ze swymi kolegami chirurgami.

Lekarzom niemieckim tez sie zle wiedzie. Tu jednak problem dotyczy
lekarzy kardiologow. Lekarze ci sa rowniez niezadowoleni, podobnie jak
polscy anestezjolodzy, ze swoich zarobkow. Jednak nie oglaszaja oni
strajku glodowego, poniewaz wiedza, ze niewiele by im to dalo, poza
niezadowoleniem spoleczenstwa niemieckiego i obnizeniem wlasnego
autorytetu. Poza tym Niemcy w przeciwienstwie do, na przyklad,
Francuzow nie sa skorzy do akcji strajkowych. To dobrze.

Na swoje nieszczescie lekarze kardiolodzy wpadli na inny pomysl
poprawy wlasnych zarobkow i zaczeli podnosic swoje honoraria. Juz
przed laty wybuchl skandal ze zbyt drogimi zastawkami sercowymi. Teraz
kasy chorych zarzucaja oszustwa az dwunastu klinikom kardiologicznym,
ktore przesylaly do kas za wysokie rachunki. Rozbieznosc cen w wielu
wypadkach prekraczala sto procent. Rabaty gwarantowane przez
producentow sprzetu medycznego nie byly uwzgledniane w rachunkach dla
kas chorych, a za uslugi medyczne takie, jak operacje lub zabiegi
ambulatoryjne, pobierano podwojne oplaty. Prokuratury zajely sie juz
ta afera.

Image lekarza w Niemczech ucierpial bardzo na skutek tej historii.
Lekarze zarabiaja bowiem nie najgorzej i zawyzanie w oszukanczy i co
gorsza tak zorganizowany sposob swoich zarobkow wywoluje oburzenie
w spoleczenstwie, ktore w ostatnich latach placi coraz wyzsze skladki
ubezpieczeniowe otrzymujac w zamian za to coraz gorsze uslugi.
Wzrastaja rowniez doplaty do lekarstw, pobytow w szpitalu oraz wielu
innych uslug medycznych.

Na koniec pozytywna wiadomosc z ostatniej chwili. Partie rzadzace
i opozycja oglosily, ze moze nawet i do konca tego roku uda im sie
wspolnie wypracowac kompromis w sprawach podatkowych oraz w kwestii
rent. O obnizce liczby bezrobotnych nikt juz nie mowi. Chodzi o to, by
renty i emerytury byly pewniejsze i ludzie placili mniej podatkow.
W tym roku, tak jak i w latach ubieglych, wszystkim po otrzymaniu tak
zwanej gratyfikacji swiatecznej, po niemiecku Weihnachtsgeld, znow
zrobilo sie nieswojo, bo, jak narazie, wiekszosc tej ciezko
zapracowanej gratyfikacji zabiera panstwo i niemiecki ZUS.

Ciekawe tylko, jak partiom uda sie osiagnac porozumienie w kilka
tygodni, jezeli w przeciagu ostatnich dwoch lat nie byli w stanie sie
ze soba na ten temat dogadac.

Komisja Europejska uchwalila zakaz reklamowania papierosow. Austria
i Niemcy glosowaly przeciwko. Tym samym udowodnily, ze interesy lobby
tytoniowego sa dla nich wazniejsze niz zdrowie spolecznenstwa.

Zblizaja sie Swieta. We wszystkich miastach niemieckich dzialaja
jarmarki bozonarodzeniowe. Jest to bardzo mila tradycja. Na takim
jarmarku mozna zjesc placki kartoflane lub gofry, kupic drobny
upominek dla ukochanej osoby i napic sie slynnego Gluehwein. Policja
niemiecka probuje jednak zepsuc wszystkim przyjemnosc zwiekszajac
czestosc kontroli antyalkoholowych. Wylapano juz tysiace podpitych
kierowcow, ktorym zabrano prawa jazdy. Nota bene od kilku tygodni
obowiazuje w Niemczech granica 0,5 promila, a nie jak dotychczas 0,8.

Wesolych Swiat

                                                            Marek Mika

-----------
OD REDAKCJI:

Cala Redakcja szczerze wspolczuje naszemu korespondentowi, ktory
bedzie musial ograniczyc sie do jednego piwa lub "firtelka gliwajnu".

**********************************************************************

OD REDAKCJI:

Dr Lucjan Zemlo (N 12/97) w swojej prywatnej korespondencji
z NEUTRONAMI podkresla, ze nigdy nie mial zamiaru polemizowania z teoria
dra Michala Gryzinskiego, lecz z pogladami JAMa (N 11/97) co do
procedury przyznawania tytulow naukowych i sensownosci przytoczonych
kryteriow oceny dorobku. Sprawe tzw. "zimnej fuzji" przytoczyl dla
pokazania, jak reakcje na takie doniesienia mozna uzyc do weryfikacji
oceny osrodkow badawczych.

Mamy nadzieje, ze Pan Zemlo nie pozostanie jedynym, ktory mial cos do
powiedzenia w tej sprawie. Mimo, iz nasze skromne lamy nie sa moze
najwlasciwszym miejscem do prowadzenia dyskusji naukowych, zapraszamy
do dalszych wypowiedzi na ten temat.


**********************************************************************
*                                                                    *
*  Nowych Czytelnikow, ktorzy chca regularnie otrzymywac NEUTRONY,   *
*  prosimy o przeslanie adresu swojej poczty elektronicznej          *
*  ktoremukolwiek z czlonkow Redakcji.  W identyczny sposob prosimy  *
*  dostarczac materialy do publikacji.                               *
*                                                                    *
**********************************************************************
*                                                                    *
*  REDAKCJA:                                                         *
*  Krzysztof Andrzejewski (IEA):      e02ka@cx1.cyf.gov.pl           *
*  Janusz Mika (IEA):                 mika@waw.pdi.net               *
*  Andrzej T. Mikulski (ORB):         mikulski@cx1.cyf.gov.pl        *
*  Marek A. Rabinski (IPJ):           rabinski@cx1.cyf.gov.pl        *
*                                                                    *
**********************************************************************